Blikkenslager

Alt tagarbejde udføres

Tagrender, nedløb og kviste i zink, Skrotrender,Skiftertag, Tagpaptag, Alt i zinkarbejde, Eternittage, Skortensinddækning,

Sanitet

Udskiftning af toiletter / håndvaske & armaturer

Varmeanlæg

Gulvvarme • Udskiftning / reparation af radiatorer • Udskiftning / reparation af radiatorventiler